You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
SÜLEYMAN ÇELEBİ ANISINA TÜRK KÜLTÜRÜNDE MEVLİT GELENEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
AMACI

UNESCO’nun Paris’te düzenlenen 41. Genel Konferansı’nda Vesiletü’n-Necat’ın müellifi Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılında anma kararı alınmış, Cumhurbaşkanlığı Makamının 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan genelgesi ile de bu kapsamda özellikle kamu kurumları tarafından etkinlikler düzenlenmesi istenmiştir. Bu minvalde yazıldığı dönemden itibaren Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya coğrafyasında pek çok ülkede mübarek gün ve geceler başta olmak üzere doğum, ölüm, sünnet, evlenme ve askere gönderme gibi vesilelerle okutulan ve Türk kültürünün belirleyici unsurlarından olan Mevlit geleneği ve bu gelenek içinde kurucu şahsiyet olarak Türk kültür ve edebiyat tarihinde varlığın devam ettirmiş Süleyman Çelebi ile eseri Vesiletü'n-Necat, bu çevrede oluşan mevlit geleneği, geleneğin temsilci, icracı ve icra tarzlarının araştırılması, tanıtılması ve Türk kültürünün bir unsuru olarak uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması önem arz etmektedir. Yukarıda belirtilen kurumların paydaşlığı ile düzenlenecek uluslararası sempozyumda Türk dünyasında kültürel kimlik belirleyici unsurlardan olan mevlit geleneğinin çevre kültürlerdeki yansımaları da işlenecektir.

Voelas
İLETİŞİM 

Telefon:
+90 346 487 00 00
DAHİLİ:
2020 - 4170
MAİL:
mevlit2022@cumhuriyet.edu.tr

SOSYAL MEDYA HESAPLARI